Политика за поверителност

Уебсайтът www.amoregelati.bg е собственост на „АМОРЕ ДЖЕЛАТИ “ ООД.

АМОРЕ ДЖЕЛАТИ “ ООД е дружество с ограничена отговорност, осъществяващо дейност, свързана с производство и търговия със сладоледени изделия, шоколадови изделия, сладкарски изделия и т.н. Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 ЕО, ние се ангажираме да Ви информираме как събираме и използваме Вашите лични данни чрез нашия уебсайт и онлайн магазин.
Целта на Политиката за защита на личните данни е да Ви информира как дружеството ни използва личните данни на потребителите на онлайн магазина, каква информация събира и оценява, и впоследствие използва, предоставя на трети страни или обработва по друг начин.

Лични данни

АМОРЕ ДЖЕЛАТИ “ ООД полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за регистрация и покупка в уеб страница www.amoregelati.bg. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи Условия, АМОРЕ ДЖЕЛАТИ “ ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в настоящите общи условия.

АМОРЕ ДЖЕЛАТИ “ ООД има право да използва информацията, предоставена от Клиента, чрез уеб страница www.amoregelati.bg за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния електронен адрес: order@amoregelati.bg.

Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “АМОРЕ ДЖЕЛАТИ “ ООД чрез уеб страница www.amoregelati.bg. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

С извършването на регистрация в уеб страница www.amoregelati.bg,  Клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че клиентът не желае да получава рекламни съобщения, той може да се откаже от абонамента си чрез специален вграден линк за отписване, съдържащ се във всяко рекламно съобщения.

АМОРЕ ДЖЕЛАТИ “ ООД, чрез уеб страница www.amoregelati.bg се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

е получил изричното писмено съгласие на Клиента;

информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;

АМОРЕ ДЖЕЛАТИ “ ООД, чрез уеб страница www.amoregelati.bg е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни. Информация относно Администратора на лични данни Наименование “АМОРЕ ДЖЕЛАТИ “ ООД, ЕИК 206045981

Седалище и адрeс на управление гр. София, бул. „Николай Хайтов ” № 6, офис 3 Адрес за кореспонденция: Гр. София, ул. „Шишман“ 41 Телефон: 00359 882 301293 E-mail: order@amoregelati.bg

Наименование: Цветанка Иванова

Телефон: 00359 882 301293

E-mail: order@amoregelati.bg

Наименование Комисия за защита на личните данни Седалище и адрес на управление Гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2 Адрес за кореспонденция Гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2 Телефон 02 915 3 518 Интернет страница www.cpdp.bg

Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на онлайн магазина www.amoregelati.bg  и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал.1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

– Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

– Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;

– Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;

– За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на онлайн магазина www.amoregelati.bg и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

– създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;

– индивидуализация на страна по договора;

– счетоводни цели;

– защита на информационната сигурност;

– обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;

– изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание;

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

– законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

– ограничение на целите на обработване;

– съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

– точност и актуалност на данните;

– ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

– цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

– изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние – целта на тази операция е създаване на профил за използване на електронния магазин за закупуване на стоки и предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки. Регистрацията и създаването на профил за използване на онлайн магазина не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна в значителна степен и без създаването на профил.

Оценка на въздействие – Въз основа на извършената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) и рекламни съобщения – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, Длъжностното лице за защита на личните данни счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходимо за извършването на операцията.

Упражняване право на отказ или извършване на рекламация– целта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или рекламация от клиента. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, Длъжностното лице за защита на личните данни счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходимо за извършването на операцията.

При плащане на поръчки, чрез виртуален ПОС терминал, АМОРЕ ДЖЕЛАТИ ООД, не съхранява данни за картите чрез които са извършени плащанията.

Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Цел, за която се събират данните:

1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него

2) за целите на регистрация на потребител в онлайн магазина, както и

3) за изпращане на информационен бюлетин.

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

Основания за обработка на данните: Вие сте предоставили изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели – 6, ал. 1, б. (a) на GDPR в момента на регистрация в онлайн магазина.

Данни за извършване на доставка (имена, телефон, e-mail, адрес)

Цел, за която се събират данните: Изпълнение на задължения на администратора по договор за покупко-продажба от разстояние и доставка на закупените стоки, включително при упражняване на право на връщане или отказ от закупена стока.

Основание за обработка на личните Ви данни– С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(2) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

– разкриват расов или етнически произход;

– разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

– генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

(5) Дружеството не събира и обработва данни за лица под 18 години, освен с изричното съгласие на техните родители или законни представители.

 Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазин или извършване на поръчката чрез опцията „Бърза поръчка“. След заличаване на профила Ви или успешно приключване, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Администраторът ще Ви уведоми в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си чрез искане в свободен текст отправено до имейл order@amoregelati.bg. Бланка за оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, може да изтеглите от ТУК

Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да въведете имейл адрес и парола за достъп до сайта на място в офиса на Дружеството пред наш служител.

С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в онлайн магазина, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършвате поръчки или да направите нова регистрация.

Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката.

Права за ползване

Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като ако сте регистриран потребител, можете по всяко време да видите във Вашия профил личните данни, които сте предоставили и се обработват за Вас.

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Администратора.

Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

– Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

– Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

– личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

– личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;

– личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

– за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

– за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

– по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

– за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

– за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:

– информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл, IP адрес;

– техническа информация за функционирането на онлайн магазина, която информация не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност;

– електронна поща, с която сте извършили регистрация в онлайн магазина.

За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да подадете с изпращане на искане в свободен текст по имейл до Администратора на order@amoregelati.bg

Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.

С изтриване на Вашите лични данни, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.

Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

– оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;

– обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

– Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

– Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Администратора, директно през Вашия профил или с искане по имейл.

Вие можете да поискате от Администратора директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

– оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;

– обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

– Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

– Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Администратора, директно през Вашия профил или с искане по имейл.

Вие можете да поискате от Администратора директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

– е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

– е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

– уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предостави данните на лица, които са обработващи данни. Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави без изрично да Ви уведоми за това.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

Гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2

Адрес за кореспонденция

Гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg

Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни като изпратите имейл на order@amoregelati.bg в свободна форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Всички изменения и допълнения в настоящата политика за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното им съдържание на нашия уебсайт: www.amoregelati.bg .

Общи условия

WWW.AMOREGELATI.BG e уеб страница (наречена за кратко уеб страница www.amoregelati.bg),  администрирана от “АМОРЕ ДЖЕЛАТИ “ ООД, с ЕИК 206045981, със седалище и адрес на управление в Р България, гр. София, ул. „Николай Хайтов “ № 6, вх. Б, офис 3, адрес за извършване на дейността в гр. София, ул. Цар „Иван Шишман“ 41, тел. 00359 882301293.
Моля, прочетете внимателно общите условия по-долу преди да използвате уеб страница – www.amoregelati.bg.
За използването на този уеб страница – www.amoregelati.bg. Вие се съгласявате безусловно с тези условия.
Настоящите общи условия регламентират отношенията между “АМОРЕ ДЖЕЛАТИ “ ООД  и лицата, ползващи сайта и онлайн магазина, находящи се на www.amoregelati.bg.
Общите условия могат да бъдат променени по всяко време чрез актуализирането и публикуването им на настоящята уеб страница www.amoregelati.bg. Тези промени влизат в сила незабавно след публикуването им и са задължителни за всички потребители/клиенти. Влизайки в www.amoregelati.bg, потребителите се съгласяват да спазват общите условия на търговеца, както и приложимите закони.
АМОРЕ ДЖЕЛАТИ “ ООД e създател и собственик на уеб страница www.amoregelati.bg .

АМОРЕ ДЖЕЛАТИ “ ООД Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на тази уеб страница да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Материалите на тази уеб страница www.amoregelati.bg са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху интелектуална собственост и марки или други законови разпоредби.

Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни

адрес: гр. София, ул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2

e-mail: kzld@cpdp.bg

уеб сайт: www.cpdp.bg
Комисия за защита на потребителите

адрес: гр. София, пл.”Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6,

гореща линия: 0700 111 22

уеб сайт: www.kzp.bg

Поръчките могат да се правят онлайн на www.amoregelati.bg и на телефон 00359 882 301293, чрез заявка на онлайн адрес: www.amoregelati.bg или чрез директно закупуване от магазините:

Онлайн поръчки – при този вариант можете да се регистрирате като „Потребител“ или да направите поръчка като „Гост“. Регистрирания потребител има лична сметка (акаунт), чрез която може да следи своите поръчки и др.;

Поръчки  по телефона – при този вариант, може да направите директно своята поръчка на телефон +359882301293, където наш оператор ще я приеме;

Закупуване от магазин – може да закупите продуктите директно от нашия търговски обект “АМОРЕ ДЖЕЛАТИ “ ООД в гр. София, ул. Цар „Иван Шишман“ 41.

Поръчките се смятат за приети за изпълнение всеки работен ден от 8.00ч. до 15.00 ч. Поръчките пуснати, чрез онлайн магазина се считат за приети в първия работен час, следващ поръчката.

Продуктите и услугите, показани в уеб страница www.amoregelati.bg са предложения, подробно описани на уеб страница www.amoregelati.bg.

Вашата ПОРЪЧКА, направена чрез www.amoregelati.bg ще се приема като предложение за договор.

Чрез осъществяване на поръчка в уеб страница www.amoregelati.bg, Вие потвърждавате, че сте съгласни с формата на комуникация (телефон и/или e-mail), чрез който www.amoregelati.bg осъществява изпълнението на поръчките в уеб страница www.amoregelati.bg.

Ако уеб страница www.amoregelati.bg потвърди изпълнението на една поръчка, това означава пълно приемане на условията на поръчката. Приемането на поръчката от уеб страница www.amoregelati.bg се счита за извършено тогава, когато съществува електронно потвърждение (e-mail, вайбър ит.н.), изпратено от уеб страница www.amoregelati.bg, или тел. номер до клиента, без да се изисква потвърждение за получаване от страна на клиента.

Договорът се счита за сключен и влиза в сила при потвърждение на поръчката от уеб страница www.amoregelati.bg, или тел. номер до клиента. Настоящите правила и условия за продажба са на основата на сключения договор.

Всички цени в онлайн магазина са в български лева и са валидин към момента на публикуването им, като търговецът има право да ги променя по всяко време. Новите цени важат за клиентите от публикуването им на сайта. Цените по потвърдени поръчки са окончателни и не подлежат на пормяна.

 

Предмет на поръчката представляват продуктите джелато и сорбета, сладоледени торти, стикове, бурканчета, гофрети, шоколад и шоколадови изделия, торти, сладкарски изделия, топли и студени напитки и т.н, които клиентът е изразил желание да закупи чрез създаване на поръчка в сайта, потвърдена от www.amoregelati.bg. Продуктите притежават характеристиките, описани от уеб страница www.amoregelati.bg.

Всички посочени цени в сайта, са с включен ДДС.

Публикуваните на сайта снимки на стоки са илюстративни. Възможно е да има разминаване с действителните продукти.

Доставки се извършват на територията на гр. София.

Как се изпраща/получава стоката/услугата? Получаване на място и разнос с куриер на фирмата, и куриерска фирма.

Доставките за гр. София се извършват до 3 работни дни от датата на поръчката. След като поръчате ще получите е-мейл, смс на тел или Вайбър, с потвърждение на получаване и изпълнение на поръчката.

При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката чрез уеб страница www.amoregelati.bgАМОРЕ ДЖЕЛАТИ “ ООД, не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. Клиента дължи неустойка, равна на разходите направени за изпълнение на поръчката.

Политика на отказ от направената поръчка – Клиента не може, да се откаже от поръчка на продукт, изработен по желание на клиента.

Клиента може, да се откаже от поръчка в рамките на 30мин. от момента на подаване на поръчката.

При отказ от поръчка до 30мин., и плащане с карта, парите се възстановяват по картата с която е направено плащането.

Предприемане на действия при рекламация от страна на клиента за дефектна или сгрешена стока/услуга –  На хранителни стоки и продукти, изработени на място или по поръчка –  не допускаме рекламация. Ако е допусната грешка при изпълнението  на поръчката от наша страна, поръчката се изпълнява повторно.

Цената на всяка доставка в рамките на гр. София е 6 лв. с ДДС. При поръчки на стойност минимум 50.00 лв. – доставката за гр. София е безплатна.

Плащането се извършва в български лева онлайн на уеб страница www.amoregelati.bg ,чрез виртуален пос-терминал или чрез наложен платеж при получаване от куриер.

Купувачът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

При получаване на стоката, купувачът е длъжен незабавно да я прегледа. При констатиране на липси, несъответствия със заявката или недостатъци, същите следва да се съобщят незабавно на търговеца по телефон или имейл.

При приемане на пратката без забележки, всички последващи претенции за явни недостатъци, несъответствия  и липси ще се считат за неоснователни и няма да се приемат, като ще се счита, че доставката е извършена надлежно.

Поради факта, че сладоледът е бързо разваляща се стока, за нея и артикулите със сладолед не се приема връщане на поръчката. Оплакванията се приемат на нашия телефон 00359 882301293 или на е-мейл order@amoregelati.bg в 14 дневен срок от доставката, отразена в документите за предаване от куриера.

АМОРЕ ДЖЕЛАТИ “ ООД, чрез www.amoregelati.bg не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които “АМОРЕ ДЖЕЛАТИ “ ООД, чрез www.amoregelati.bg не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително, но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите, извън контрола на “АМОРЕ ДЖЕЛАТИ “ ООД чрез www.amoregelati.bg.

Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.

АМОРЕ ДЖЕЛАТИ “ ООД е търговското име, лого и марка.

Всички права са защитени съобразно законите на Република България и съобразени с международните закони. Съдържанието, текстовете, фото снимките, лого и всички останали материали са интелектуална собственост на “АМОРЕ ДЖЕЛАТИ “ ООД и всички тези материали могат да бъдат използвани само за лични цели с нетърговска цел. Всички злоупотреби срещу “АМОРЕ ДЖЕЛАТИ “ ООД са строго забранени. Вие сте уведомени, че “АМОРЕ ДЖЕЛАТИ “ ООД строго следи за интелектуални права и срещу всички нарушители ще бъдат инициирани съдебни производства.

Онлайн магазин www.amoregelati.bg се управлява от офиса ни в София, България. Всички стоки и материали, публикувани в сайта могат да се ползват и извън територията на страната. Ако ползвате онлайн магазина извън територията на страната, Вие носите отговорности съобразно местните закони. Условията за ползване на този “Онлайн Магазин” се определят от законите на Република България.

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целите общи условия. Недействителната клауза от общите условия или клауза която противоречи на императивни разпоредби на закона, се заменя от съответната клауза от действащото в РБ законодателство.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат отонсимите разпоредби на Закона за защита ан оптребителите и действащото в Република българия законодателство.

Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условияи по тълкуването и изпълнението ан договорите за пордажба от разстояние ан опръчани от онлайн магазина стоки ще Бъдат решавани със споразумение, а в случай на непостигане на такова, спорът ще се отнася за разрешаване от компетентния съд, съобразно българското законодателства.

Орган за алтернативно решаване на спорове са помирителните комисии към комисията за защита на потребителите, с адрес: гр. София, пл. Славейков, 4 а, тел: 070011122, www.kzp.bg.

Настоящите общи условия са приети на 01.01.2020 и влизат в сила от датата на публикуването им на www.amoregelati.bg. “АМОРЕ ДЖЕЛАТИ “ ООД при необходимост периодично ще актуализира настоящите Общи условия. При промяна, актуализираните Общи условия ще бъдат публикувани на сайта.